DOSEN SEKOLAH FIQIH

Saiyid Mahadhir, Lc., MA | Dosen Sekolah Fiqih

Saiyid Mahadhir, Lc., MA

Hp. 085718732586
Alamat
Palembang
Tempat/Tgl Lahir
Sakatiga (Palembang), Tue, 16-December-1986
Pendidikan :
- Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab
- Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran - Tafsir
-

Mengajar di :


1. Pengertian Puasa & Pensyariatannya
2. Keutamaan & Hikmah
3. Puasa Wajib
4. Puasa Sunnah
5. Puasa Makruh
6. Puasa Haram
7. Syarat & Rukun Puasa
8. Batas Waktu Puasa

1. Shalat Sunnah Rawatib
2. Shalat Tahiyatul Masjid
3. Shalat Tarawih
4. Shalat Tahajjud
5. Shalat Witir
6. Shalat Ied
7. Shalat Dhuha
8. Shalat Istikharah

1. Pengertian Talak, Hukum & Rukun
2. Pembagian Talak
3. Iddah
4. Rujuk
5. Fasakh
6. Khulu
7. Ilaa
8. Zhihar
9. Lian