Bidang Studi : Kedokteran

Level 8 : Fiqih Kedokteran (1.0)

Dosen : Ahmad Sarwat, Lc MA
    1. Hukum Berobat
    2. Berobat dengan Yang Haram
    3. Bekam
    4. Pengobatan Alternatif
    5. Pengguguran Kandungan
    6. Etika Kedokteran Islam
    7. Transfusi Darah
    8. Hukum Imunisasi
    9. Rukhshah Syariyah Bagi Orang Sakit