Bidang Studi : Shalat

Level 1 : Fiqih Shalat 1 (1.0)

Dosen : Muhammad Aqil Haidar, Lc
    1. Pengertian Shalat & Pensyariatannya
    2. Hukum Meninggalkan Shalat
    3. Waktu-waktu Shalat
    4. Tempat Shalat
    5. Syarat-syarat Shalat
    6. Rukun-rukun Shalat
    7. Rukun-rukun Shalat 2
    8. Sunnah-sunnah Shalat
    9. Batalnya Shalat

Level 2 : Fiqih Shalat 2 (1.0)

Dosen : Isnan Ansory, Lc., MA
    1. Shalat Berjamaah
    2. Imam Shalat
    3. Makmum 1
    4. Makmum 2
    5. Adzan
    6. Iqamah
    7. Shalat Jumat
    8. Shalat Jumat 2

Level 3 : Fiqih Shalat 3 (1.0)

Dosen : Ahmad Sarwat, Lc MA
    1. Udzur Syari Meninggalkan Shalat
    2. Shalat Musafir
    3. Shalat di Kendaraan
    4. Mengqashar Shalat
    5. Menjama Shalat
    6. Mengqadha Shalat
    7. Shalat Orang Sakit
    8. Shalat Khauf

Level 4 : Fiqih Shalat 4 (1.0)

Dosen : Saiyid Mahadhir, Lc.,MA
    1. Shalat Sunnah Rawatib
    2. Shalat Tahiyatul Masjid
    3. Shalat Tarawih
    4. Shalat Tahajjud
    5. Shalat Witir
    6. Shalat Ied
    7. Shalat Dhuha
    8. Shalat Istikharah

Level 4 : Fiqih Shalat 4 (2.0)

Dosen : Muhammad Aqil Haidar, Lc

Level 5 : Fiqih Shalat 5 (1.0)

Dosen : Hanif Luthfi, Lc
    1. Shalat Gerhana
    2. Shalat Jenazah
    3. Shalat Tasbih
    4. Shalat Istisqa
    5. Shalat Hajat
    6. Shalat Taubat
    7. Shalat Sunnah Yang Diperslisihkan
    8. Penutup Shalat Sunnah

Level 6 : Fiqih Shalat 6 (1.0)

Dosen : Ahmad Zarkasih, Lc
    1. Khusyu Dalam Shalat
    2. Sujud Sahwi
    3. Sujud Tilawah
    4. Sujud Syukur
    5. Qunut
    6. Dzikir & Doa Sesudah Shalat
    7. Bersalaman Setelah Shalat
    8. Sifat Shalat Nabi

Level 8 : Fiqih Janaiz (1.0)

Dosen : Sutomo Abi Nashr, Lc
    1. Untuk Apa Belajar Fiqih Janaiz?
    2. Tindakan Menjelang Wafat
    3. Tindakan Saat Wafat
    4. Memandikan Jenazah
    5. Mengkafani Jenazah