Bidang Studi : Zakat

Level 1 : Fiqih Zakat 1 (1.0)

Dosen : Hanif Luthfi, Lc
    1. Pengertian Zakat
    2. Kewajiban Zakat
    3. Hikmah Zakat & Sedekah
    4. Syarat Pemberi Zakat
    5. Kriteria Harta Zakat
    6. Kekeliruan Memahami Zakat
    7. Zakat & Pajak
    8. Zakat & Kemiskinan

Level 2 : Fiqih Zakat 2 (1.0)

Dosen : Hanif Luthfi, Lc
    1. Zakat Pertanian
    2. Zakat Hewan Ternak
    3. Zakat Emas & Perak
    4. Zakat Barang Dagangan
    5. Zakat Rikaz dan Madin
    6. Zakat Al-Fithr
    7. Perluasan & Penambahan Jenis Zakat
    8. Zakat Profesi

Level 3 : Fiqih Zakat 3 (1.0)

Dosen : Hanif Luthfi, Lc
    1. Masharif Zakat
    2. Fakir
    3. Miskin
    4. Amil Zakat
    5. Muallaf
    6. Budak
    7. Yang Berhutang
    8. Fi Sabilillah
    9. Ibnu Sabil