Bidang Studi : Puasa

Level 1 : Fiqih Puasa (1.0)

Dosen : Muhammad Ajib, Lc
    1. Pengertian Puasa & Pensyariatannya
    2. Keutamaan & Hikmah
    3. Puasa Wajib
    4. Puasa Sunnah
    5. Puasa Makruh
    6. Puasa Haram
    7. Syarat & Rukun Puasa
    8. Batas Waktu Puasa

Level 1 : Fiqih Puasa 1 (2.0)

Dosen : Muhammad Ajib, Lc

Level 2 : Fiqih Puasa 2 (1.0)

Dosen : Teuku Khairul Fazli, Lc.
    1. Yang Membatalkan Puasa
    2. Yang Tidak Membatalkan Puasa
    3. Sunnah Dalam Berpuasa
    4. Udzur Syari Tidak Berpuasa 1
    5. Udzur Syari Tidak Berpuasa 2
    6. Qadha Puasa
    7. Fidyah
    8. Kaffarah

Level 3 : Fiqih Puasa 3 (1.0)

Dosen : Muhammad Ajib, Lc
    1. Hadits-hadits Bermasalah
    2. Penentuan Awal Ramadhan
    3. Keistimewaan Ramadhan
    4. Ramadhan Antara Syariat & Tradisi
    5. Itikaf
    6. Lailatul Qadar
    7. Tafsir Al-Baqarah ayat 183-185
    8. Tafsir Al-Baqarah ayat 186-187