DOSEN SEKOLAH FIQIH

dosendosendosendosendosendosendosendosendosendosendosendosendosen

dosen

Hanif Luthfi, Lc

Hp. 085641414687

Alamat
Jl. Karet Pedurenan no. 53 Setiabudi Jakarta Selatan

Tempat/Tgl Lahir
Grobogan, 18 January 1987

Pendidikan :

- Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab

- Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Prodi Syariah

-

Mengajar di :


1. Pengertian Zakat
2. Kewajiban Zakat
3. Hikmah Zakat & Sedekah
4. Syarat Pemberi Zakat
5. Kriteria Harta Zakat
6. Kekeliruan Memahami Zakat
7. Zakat & Pajak
8. Zakat & Kemiskinan

1. Zakat Pertanian
2. Zakat Hewan Ternak
3. Zakat Emas & Perak
4. Zakat Barang Dagangan
5. Zakat Rikaz dan Madin
6. Zakat Al-Fithr
7. Perluasan & Penambahan Jenis Zakat
8. Zakat Profesi

1. Masharif Zakat
2. Fakir
3. Miskin
4. Amil Zakat
5. Muallaf
6. Budak
7. Yang Berhutang
8. Fi Sabilillah
9. Ibnu Sabil

1. Pengantar Fiqih Muamalah
2. Cakupan Bidang Muamalah
3. Maisir
4. Gharar
5. Riba
6. Jual Beli Bathil
7. Bai al-Murakkab
8. al-Ghubn
9. Suap & Korupsi

1. Shalat Gerhana
2. Shalat Jenazah
3. Shalat Tasbih
4. Shalat Istisqa
5. Shalat Hajat
6. Shalat Taubat
7. Shalat Sunnah Yang Diperslisihkan
8. Penutup Shalat Sunnah

1. Mengapa Harus Belajar Mawaris?
2. Penyimpangan Hukum Waris
3. Pengertian
4. Pensyariatan
5. Problematika Mempelajari Ilmu Waris
6. Rukun Pertama : Pewaris
7. Rukun Kedua : Harta Warisan
8. Rukun Ketiga : Ahli Waris - Syarat dan Mawani`

1. mawaris 3.1
2. mawaris 3.2
3. mawaris 3.3
4. mawaris 3.4
5. mawaris 3.5
6. mawaris 3.6
7. mawaris 3.7
8. mawaris 3.8