Dosen

dosen
Ahmad Sarwat, Lc MA

Level 1 - Pengantar Ilmu Fiqih (1.0)
Level 1 - Tarikh Tasyri` 1 : Pengantar (2.0)
Level 1 - Ilmu Al-Quran dan Tafsir 1 (2.0)
Level 2 - Dirasah Mazahib (1.0)
Level 2 - Ilmu Al-Quran dan Tafsir 2 (2.0)
Level 3 - Ilmu Al-Quran dan Tafsir 3 (2.0)
Level 3 - Fiqih Shalat 3 (1.0)
Level 4 - Fiqih Kuliner 1 (1.0)
Level 4 - Ilmu Al-Quran dan Tafsir 4 (2.0)
Level 4 - Bahasa Arab 4 (2.0)
Level 5 - Fiqih Kedokteran 1 (2.0)
Level 5 - Fiqih Kuliner 2 (1.0)
Level 5 - Tafsir 1 (2.0)
Level 5 - Bahasa Arab 5 (2.0)
Level 6 - Maqashid Syariah (2.0)
Level 6 - Tafsir 2 (2.0)
Level 6 - Bahasa Arab 6 (2.0)
Level 6 - Fiqih Kedokteran 2 (2.0)
Level 6 - Fiqih Kontemporer 1 (2.0)
Level 6 - Fiqih Jihad (2.0)
Level 6 - Fiqih Mawaris 1 (1.0)
Level 7 - Tafsir 3 (2.0)
Level 7 - Qawaid Fiqhiyah (2.0)
Level 7 - Fiqih Negara (2.0)
Level 7 - Fiqih Jihad 2 (2.0)
Level 7 - Fiqih Kontemporer 2 (2.0)
Level 8 - Tafsir 4 (2.0)
Level 8 - Sirah Nabawiyah 2 (2.0)
Level 8 - Sirah Nabawiyah 1 (2.0)
Level 8 - Fiqih Sembelihan (2.0)
Level 8 - Fiqih Peradaban (2.0)
Level 8 - Tsaqafah Islamiyah (2.0)
Level 8 - Fiqih Kedokteran (1.0)
Level 8 - Bahasa Arab 8 (2.0)
dosen
Ahmad Zarkasih, Lc

Level 1 - Fiqih Thaharah 1 (1.0)
Level 1 - Fiqih Tahaharah 1 (2.0)
Level 2 - Fiqih Thaharah 2 (2.0)
Level 3 - Fiqih Thaharah 3 (1.0)
Level 5 - Fiqih Haji 2 (1.0)
Level 5 - Fiqih Masjid (2.0)
Level 6 - Fiqih Shalat 6 (1.0)
Level 7 - Fiqih Qurban (1.0)
Level 8 - Fiqih Masjid (1.0)
dosen
Aini Aryani, Lc

Level 2 - Fiqih Wanita 2 (Ibadah) (1.0)
Level 3 - Fiqih Nikah 1 (2.0)
Level 4 - Fiqih Nikah 2 (1.0)
Level 4 - Fiqih Kuliner (2.0)
Level 4 - Fiqih Nikah 2 (2.0)
Level 4 - Fiqih Wanita 2 (Ibadah Wanita) (2.0)
Level 5 - Fiqih Wanita 3 (Pakaian dan Perhiasan Wanita) (2.0)
Level 7 - Fiqih Pakaian (1.0)
Level 7 - Fiqih Rumah Tangga (1.0)
dosen
Firman Arifandi, Lc., MA

Level 1 - Fiqih Haji 1 (1.0)
Level 1 - Fiqih Haji 1 (2.0)
Level 2 - Fiqih Haji 2 (2.0)
Level 6 - Fiqih Jinayat 1 (1.0)
Level 7 - Fiqih Jinayat 2 (1.0)
Level 7 - Qawaid Fiqhiyyah 1 (2.0)
Level 8 - Qawaid Fiqhiyah (1.0)
Level 8 - Qawaid Fiqhiyyah 2 (2.0)
dosen
Hanif Luthfi, Lc

Level 1 - Fiqih Zakat 1 (1.0)
Level 1 - Fiqih Zakat 1 (2.0)
Level 1 - Ilmu Hadist 1 (2.0)
Level 2 - Fiqih Zakat 2 (1.0)
Level 2 - Fiqih Zakat 2 (2.0)
Level 2 - Ilmu Haidst 2 (2.0)
Level 3 - Fiqih Zakat 3 (2.0)
Level 3 - Ilmu Hadist 3 (2.0)
Level 3 - Fiqih Zakat 3 (1.0)
Level 4 - Ilmu Hadis 4 (2.0)
Level 4 - Fiqih Muamalat 1 (1.0)
Level 5 - Hadits Ahkam 1 (2.0)
Level 5 - Fiqih Shalat 5 (1.0)
Level 6 - Hadits Ahkam 2 (2.0)
Level 7 - Hadits Ahkam 3 (2.0)
Level 8 - Ulumul Hadist (1.0)
Level 8 - Hadits Ahkam 4 (2.0)
dosen
Isnan Ansory, Lc., MA

Level 1 - Sumber Fiqih (1.0)
Level 1 - Ushul Fiqih 1 (2.0)
Level 2 - Fiqih Shalat 2 (1.0)
Level 2 - Ushul Fiqih 2 (2.0)
Level 3 - Ushul Fiqih 3 (2.0)
Level 4 - Ushul Fiqih 4 (2.0)
Level 4 - Sumber Fiqih 2 (1.0)
Level 5 - Hukum-Hukum Fiqih (1.0)
Level 5 - Ushul Fiqih 5 (2.0)
Level 6 - Metode Istinbath Hukum (1.0)
Level 6 - Ushul Fiqih 6 (2.0)
Level 6 - Fiqih Jinayat 1 (2.0)
Level 7 - Ta'arudh Adillah dan Ijtihad Taqlid (1.0)
Level 7 - Fiqih Jinayat 2 (2.0)
dosen
Isnawati, Lc.

Level 3 - Fiqih Wanita 1 (Darah Wanita) (1.0)
Level 3 - Fiqih Wanita 1 (2.0)
dosen
Muhammad Abdul Wahab, Lc

Level 3 - Fiqih Nikah 1 (1.0)
Level 3 - Fiqih Muamalat 1 (2.0)
Level 4 - Fiqih Muamalat 2 (2.0)
Level 5 - Fiqih Muamalat 2 (1.0)
Level 5 - Fiqih Muamalat 3 (2.0)
Level 5 - Fiqih Mawaris 1 (2.0)
Level 6 - Fiqih Mawaris 2 (2.0)
dosen
Muhammad Ajib, Lc

Level 1 - Fiqih Puasa (1.0)
Level 1 - Fiqih Puasa 1 (2.0)
Level 2 - Fiqih Puasa 2 (2.0)
Level 3 - Fiqih Puasa 3 (1.0)
Level 7 - Tauhid 1 (2.0)
Level 8 - Fiqih Aqiqah (1.0)
Level 8 - Tauhid 2 (2.0)
dosen
Muhammad Aqil Haidar, Lc

Level 1 - Fiqih Shalat 1 (1.0)
Level 1 - Fiqih Shalat 1 (2.0)
Level 2 - Fiqih Shalat 2 (2.0)
Level 3 - Fiqih Shalat 3 (2.0)
Level 4 - Fiqih Shalat 4 (2.0)
Level 6 - Fiqih Muamalat 3 (1.0)
Level 7 - Fiqih Mawaris 2 (1.0)
dosen
Saiyid Mahadhir, Lc.,MA

Level 4 - Fiqih Shalat 4 (1.0)
Level 5 - Fiqih Nikah 3 (1.0)
dosen
Sutomo Abi Nashr, Lc

Level 2 - Tarikh Tasyri` 2 (2.0)
Level 3 - Tarikh Tasyri` 3 (2.0)
Level 4 - Tarikh Tasyri` 4 (2.0)
Level 5 - Tarikh Tasyri` 5 (Thabaqat Syafi`iyah) (2.0)
Level 6 - Bibliografi Fiqih (1.0)
Level 8 - Fiqih Janaiz (1.0)
dosen
Teuku Khairul Fazli, Lc.

Level 1 - Bahasa Arab 1 (2.0)
Level 2 - Fiqih Puasa 2 (1.0)
Level 2 - Bahasa Arab 2 (2.0)
Level 3 - Bahasa Arab 3 (2.0)