dosen ----

4. Fiqih Muamalat 2 (1.0)

LEVEL : 5
DOSEN : Muhammad Abdul Wahab, Lc


1. Pengantar Fiqih Utang-Piutang
2. Pinjaman Sosial (al-Qardh al-Hasan)
3. Pinjaman Komersial (al-Qardh al-Fasid)
4. Akad Pinjam-meminjam (Ariyah)
5. Jual Beli Kredit (Bai at-Taqsith)
6. Jual Beli Salam (Bai Salam)
7. Gadai (Rahn)
8. Bunga Bank
9. Alternatif Pinjaman Berbunga