dosen ----

.

LEVEL :
DOSEN :


1. Pengertian Masjid
3. Hukum Mendirikan Masjid
3. Sejarah Masjid
4. Fungsi Masjid
5. Menghias Masjid
6. Mihrab Masjid
7. Menara Masjid
8. Kubah dan Bulan Sabit di Atas Masjid
9. Tongkat Khatib
10. Bedug dan Mimbar
11. Non-Muslim Masuk Masjid
12. Orang Junub Masuk Masjid
13. Qiblat Masjid
14. Laki-Laki Muslim Harus Shalat di Masjid
15. Shalat di Masjid Yang Ada Kuburannya
16. Sutrah Masjid